Děti si budou hrát na investiční společnost

16.10.2014


Naučí se mj. pracovat s náklady, rozhodovat o investicích a komunikovat s klienty

Zcela unikátní projekt nazvaný „Investování hrou“ startuje na 13 školách v Čechách a na Moravě. Děti z 8. a 9. tříd základních škol si v jeho rámci budou mj. hrát na investiční společnost. Projekt vytvořily společnosti EDIFICE construction & consulting, s.r.o. a Institut pro finanční poradenství, s.r.o. (IPFP).

 

„Kurz je postaven tak, aby dětem představil podnikání jako cestu k úspěchu, se kterou je ale spojena velká zodpovědnost, a která skrývá řadu rizik. Ukazuje, že podnikatel – ale konců i manažer – musí neustále myslet na náklady, činit důležitá rozhodnutí a ve většině oborů neustále zjišťovat, co chtějí a potřebují jeho klienti,“ zdůraznil jednatel EDIFICE construction & consulting, s.r.o. Jan Horčička. „Protože podnikání souvisí s penězi a investice s úsporami, představujeme dětem hravou formou částečně i osobní finanční plánování. Chceme, aby si uvědomily, že jakékoli rozhodnutí v této oblasti může mít zásadní dopad na celé rodiny a jejich nejbližší,“ dodal.

 

Kurz je rozprostřen celkem do 16 hodin, během nichž budou žáci řešit různé úlohy a kvízy, pozorovat instruktážní videa či diskutovat s učiteli a lektory. Ve druhé polovině, tedy od deváté hodiny, si zahrají hru na fiktivní investiční společnost. Budou nejen rozhodovat o jejích investicích, ale též o názvu, logu či podobě prodejních materiálů. Budou také vysvětlovat klientům, co se děje s jejich penězi a proč.

 

„Cílem je, aby se děti co nejvíce bavily a díky tomu si ze hry také co nejvíce odnesly. Její průběh je namodelován na reálných datech tak, že žáci uvidí jak burzovní růsty, tak poklesy až propady. Zároveň by ale žádný tým neměl skončit v záporných číslech, protože naším cílem rozhodně není vzbudit v někom pocit prohry,“ prohlásil autor investiční hry Miloš Filip (IPFP).

 

Princip atraktivity a aktivního zapojení se do výuky je typický pro celý kurz, stejně jako velký důraz na grafickou podobu a diskusi. „Jde o to maximálně stimulovat zájem dětí, ale také co nejvíce podpořit uložení informací do jejich dlouhodobé paměti. Což bez grafického vjemu a interaktivity nelze,“ upřesnil další z autorů Roman Pospíšil (IPFP).

 

V těchto dnech společnost EDIFICE rozeslala zúčastněným školám pracovní listy, metodické pokyny a další výukové materiály pro první polovinu kurzu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Více informací naleznete na www.investovanihrou.cz

.

 Autor:MFOtevřít přiložené soubory >>