Autoři


Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA

Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA
milos.filip@ipfp.cz

Vystudoval Ekonomicko správní fakultu při Masarykově univerzitě v Brně, kde získal doktorát z finanční ekonomie a později se kvalifikoval mj. i na prestižní, celosvětově uznávaný titul pro finanční poradce CFA.

Celý svůj profesní život se pohybuje v oblasti financí. Pracoval například jako investiční poradce pro podílové fondy a správu majetku ve skupině ABN Amro (dnes RBS), v aparátu Komise pro cenné papíry, jako konzultant vrcholového managementu ČSOB či ředitel Hornického penzijního fondu. V představenstvu společnosti ING Investment Management (C.R.) zodpovídal za distribuci a marketing.

Dlouhodobě se věnuje otázce osobních financí a finančního poradenství. Je autorem trilogie Osobní a rodinné bohatství (C. H. Beck 2006), která slouží jako doporučená literatura v předmětech osobní finance na VŠE a ESF MU. Podílel se na tvorbě stránek www.financnivzdelavani.cz, založených finančními asociacemi. Pravidelně publikuje v periodickém tisku i na zpravodajských webech.


Ing. Roman Pospíšil

Ing. Roman Pospíšil
roman.pospisil@ipfp.cz

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství.

Od r. 1992 strávil 12 let ve významných celostátních médiích. Jako redaktor, burzovní zpravodaj, komentátor či vedoucí ekonomické rubriky působil v denících Hospodářské noviny, Právo a Slovo, patřil k prvním redaktorům týdeníku Euro. Většinu této doby se profesně orientoval na kapitálové trhy, makroekonomiku, obchodní legislativu a posléze bankovnictví.

V r. 2004 se stal nezávislým mediálním poradcem, o dva roky později založil spolu s dalšími kolegy agenturu Svengali Communications. Řídil zakázky pro řadu klientů z finančního světa (mj. Asociace penzijních fondů ČR, Citibank, Česká bankovní asociace či ING Investment Management); vede tréninky prezentačních a prodejních dovedností, kreativního psaní či vystupování v médiích.

Významným způsobem se podílel na projektech finančního vzdělávání pod záštitou České bankovní asociace, mj. na tvorbě webu www.financnivzdelavani.cz a pracovních listů pro finanční vzdělávání na základních školách.
Lektoři


Mgr. Petr Zámečník

Mgr. Petr Zámečník
petr.zamecnik@ipfp.cz

Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Svou profesní kariéru věnoval odborným finančním médiím. V roce 2001 z pozice šéfredaktora spouštěl odborný server Měšec.cz společnosti Internet Info. O šest let později přešel na pozici šéfredaktora odborně úžeji zaměřeného serveru Investujeme.cz společnosti Fincentrum, který se věnuje především tématice finančního poradenství a oblasti investic. Zároveň stál u zrodu odborného serveru Hypoindex.cz zaměřeného na oblast bydlení a jeho financování a slovenského odborného serveru Investujeme.sk, které i nadále řídí.

Vedle vedení odborných médií a ekonomické publicistiky se věnuje též pedagogické práci. V letech 2009 až 2015 působil jako asistent na Vysoké škole ekonomické, kde i nadále vyučuje. Od roku 2013 je též zkušebním komisařem pro oblast zprostředkování penzijních produktů Unicorn College.