Nabídka jednotlivcům

Nabídka jednotlivcům

Finanční poradci, učitelé a další lidé, kteří se chtějí vzdělávat v osobních financích či prodejních dovednostech, to u nás nemají vůbec jednoduché. Najít vhodné učebnice a kurzy je obtížné. Institut pro finanční poradenství nabízí obojí, a to právě se zaměřením na prodej finančních produktů a osobní finance.

Ti, kteří se chtějí vzdělávat, mají zpravidla tři možnosti:

  1. Koupit si domácí literaturu. Která ovšem bývá zaměřena na prodej obecně (bez specifik finančního trhu), nebo na finance jen z úzkého pohledu finanční matematiky.
  2. Koupit si překladovou literaturu. Ta už je mnohdy zaměřena specifičtěji, přesně na to, co člověk potřebuje. Ovšem nebere v úvahu česká specifika (například američtí autoři se zpravidla u investičních řešení soustředí výlučně na akcie a zcela opomíjejí u nás populární investice do nemovitostí – což je zásadní problém).
  3. A konečně, mohou se přihlásit do nějakého vzdělávacího programu. U osobních financí je jich minimum. U prodejních dovedností víc – málokdy jsou ale zaměřeny na oblasti peněžních služeb, kde musí poradci překonávat řadu averzí, neznalostí a mýtů.

Institut ve svých publikacích a školeních nabízí přímé zaměření se na osobní finance a investice, v případě bankovních a finančních poradců pak na prodej jejich produktů. Vychází totiž nikoliv z překladů či prací domácích teoretiků, nýbrž ze zkušeností svých autorů. Ti v oblasti financí a komunikace dlouhodobě působí (jejich profily najdete zde) a jsou vybaveni i dostatečným teoretickým zázemím.

Nabídku akreditovaných kurzů osobních financí najdete zde, vše ostatní pod dalšími záložkami této sekce.