Nabídka firmám

Zavrhnout zažité stereotypy a přinést klientům řešení na míru, efektivní a viditelná. Nahradit tisíce slov obrázky a suchopárné přednášky interaktivními aktivitami. Nahradit např. finanční vzdělávání, které omračuje posluchače plytkou „RPSN expertízou“ nebo „rozdílem mezi kreditní a debetní kartou“, vzděláváním založeným na zdravém rozumu. To jen část zásad, jimiž se řídí Institut při koncipování své nabídky firmám, ať již působícím v oblasti finančnictví či mimo ni.

Nabídka firmám

Český prostor je zaplněn vzdělávací konfekcí. Ať již jde o finanční poradce, zaměstnance finančních institucí, žáky základních i středních škol či veřejnost. Tlak na ceny snižuje kvalitu a efektivitu těchto aktivit. Institut pro finanční poradenství má výraznou výhodu, která mu umožňuje pracovat originálně a nabízet neotřelá, kvalitní řešení. Nemusí totiž najímat odborníky, protože jsou přímo součástí jejího vnitřního týmu. Neškolí vše od řízení firem až po oprávnění k řízení autobusu. Specializuje se na finance, vzdělávání dětí i dospělých a komunikační dovednosti.

Staví na osobní praxi svých autorů/lektorů, kteří jako manažeři působí v součtu 11 let v řídících pozicích finančních institucí a celkem 24 let se zabývají finančním vzděláváním v oblasti investic, bankovních i nebankovních produktů (trénovali mj. privátní a afluentní bankéře Citibank, ČSOB, Česká spořitelna, ING group, Česká pojišťovna, GE Money Bank, Volksbank), jsou autory 7 publikací osobních financí pro širokou veřejnost a finanční poradce (úplné profily najdete zde).

Díky tomu může nabídnout:

  1. Zcela nové možnosti těm, kteří chtějí investovat do CSR projektů v oblasti vzdělávání
  2. netradičně pojatá školení postavená na vlastní zkušenosti s řízením finanční instituce a komunikační agentury
  3. tvorbu inovativních zábavných materiálů k propagaci produktů, komunikaci s klienty či zaměstnanci atd.

Kompletní nabídku naleznete pod dalšími záložkami této sekce.


IFP produkty