Školení pro fyzické osoby

Na základě originálních autorských publikací a firemních kurzů nabízí Institut několik školení pro individuální zájemce, především z řad finančních poradců, bankéřů, učitelů atd.

Kurzy vedou lektoři IFP, kteří mají dlouholeté obchodní, komunikační a manažerské zkušenosti ve financích. Mj. mají přímou zkušenost s nabídkou finančních produktů a produktů investiční správy koncovým klientům, obchodním jednáním i marketingovou komunikací. V minulosti vedli školení investičních produktů pro privátní bankéře a osobní finanční poradce finančních institucí jako je Citibank, ČSOB, Česká spořitelna, ING group, Česká pojišťovna, GE Money Bank, Volksbank a další. Profily lektorů najdete zde.

Kurzy jsou zpravidla koncipovány jako jednodenní a pokrývají následující témata:

Jak nabízet investice po krizi

Americká krize podřadných hypoték a evropská dluhová krize změnily svět investic na delší dobu, než se původně zdálo. Zatímco kapitálové trhy se většinou již zotavily z původních dramatických pádů, investorská důvěra v akcie je v mnoha případech trvale poškozena. Velká část klientů své peníze stáhla na spořicí účty a nechává je tam ležet i přes jejich současné nízké výnosy. Jak totiž říká jedna z pouček: „Když někdo stáhne peníze pod matraci, nechá je tam nadlouho.“



Co s tím? Jak umět vysvětlit, co se stalo a proč? Jak si získat zpět narušenou klientskou důvěru? Jaké jsou racionální argumenty pro investování do fondů (akcií) a jak se vypořádat s klientovými emocemi? Jak nově stavět portfolia, aby vedle racionální alokace respektovala i klientovi touhy a obavy? Školení vychází z výtečně hodnocené publikace „Investiční poradenství: Co s tou krizí“ (recenze najdete zde).

Jak jednat s lidmi a formulovat to, co chtějí slyšet

Máte někdy pocit, že místo s klientem mluvíte do dubu? Že vaše argumenty jsou jasné, čísla nepopiratelná a logika vaší řeči tak jasná, že by to měl pochopit opravdu každý? A přitom je jasné, že to člověk naproti vám nechápe? Věřte, že o tom, zda někoho přesvědčíte, rozhoduje obsah vaší řeči jen z relativně malé části. A hlavně, že musíte říkat jen a pouze to, co klienta zajímá. Co reaguje na jeho otázky a jeho potřeby. Nikoli to, co považujete za zajímavé a důležité vy.

Stará pravda propagandistů a „píáristů“ říká: Vyřčené neznamená slyšené, slyšené neznamená pochopené, pochopené neznamená přijaté. Proto je důležité naslouchat klientovi a pracovat s jeho potřebami. Ty ho totiž zajímají víc než parametry produktů.

Získat si důvěru a sympatie také znamená umět vystupovat určitým způsobem. Zvládnout nejen obsah řeči, ale také dikci, mimiku a řeč těla vůbec. Vždyť podle legendárního psychologa Alberta Merhabiana rozhoduje řeč těla o získání sympatií z celých 55 %.

Školení v oblasti tzv. měkkých dovedností pokrývá oblasti rétoriky i „body language“. Zahrnuje práci s hlasem, řečí těla i formulací vět a argumentů. Částečně vychází z našich publikací a poznatků světových es v oblasti vyjednávání (Cohen, Carnegie, Patterson…) i psychologie (Berne, Weber…), především však z dlouholetých zkušeností obou hlavních autorů (profily najdete zde).

Jak vystupovat před publikem a stavět prezentace finančních produktů

Prezentujete občas svoji nabídku před různě početným publikem? Třeba na pracovních poradách, na schůzkách s větším množstvím klientů, na konferencích apod.? Vystupování před více lidmi, třeba i malým okruhem tří, čtyř osob, je o něčem zcela jiném, než jednání s jedním člověkem. S každým účastníkem je totiž třeba navázat vztah. Monolog také funguje jinak než dialog. A prezentace před publikem – třeba s Power Pointem – má svoje specifika i z hlediska postoje, gest, intonace, skladby a grafické podoby jednotlivých snímků.

Cílem školení zaměřeného na vystupování před skupinou osob je naučit každého působit důvěryhodně, získat si kontakt s publikem, postavit prezentaci tak, aby zaujala hned od začátku. A také využít prezentační potenciál Power Pointu i bez schopností typických jen pro grafiky.

Jako bonus nabízíme pár osvědčených prodejních triků.

Školení čerpá z dlouholetých zkušeností hlavních autorů Institutu pro finanční poradenství (profily najdete zde).

Chcete-li se dozvědět více o aktuálních vypsaných termínech a cenách (liší se podle podmínek), kontaktujte nás nejlépe emailem institut@ipfp.cz.