Reference

reference

Projekt INVESTOVÁNÍ HROU svojí náplní strhl studenty k zájmu o osobní finance a hospodaření s nimi. Samotná hra, jež je především o investování, pak studenty přivedla k diskuzím, které daleko přesáhly pouze hospodářské rozměry. Jsem velmi rád, že se daného projektu s žáky naší školy mohu zúčastnit.

Mgr. Petr DostálGymnázium Dr. Pekaře Mladá Boleslav, zástupce ředitele


Petr Zámečník IFP  

Pedagogové v Mladé Boleslavi se připravili na hodiny tak dobře, že ani nepotřebovali naši pomoc. Přesto jsme ve třídě sklidili potlesk. A to je pro nás ta největší odměna.

 

PETR ZÁMEČNÍK, lektor, Institut pro finanční poradenství

 

Po předchozích ne příliš dobrých zkušenostech s přednáškami o finanční gramotnosti a jejím včleňování do výuky na ZŠ jsem měla jisté obavy o zapojení se do projektu INVESTOVÁNÍ HROU. Musím však upřímně konstatovat, že tento projekt hodnotím velmi pozitivně. Hravou formou i úměrně věku přiblížil žákům otázky osobních financí i podnikání. Bylo-li by to možné, ráda bych tuto hru zařadila do výuky a používala i nadále.

Mgr. Eva MachálkováZŠ Pohořelice, učitelka matematiky a finanční gramotnosti


  

Jsem moc rád, že se nám podařilo rozptýlit obavy z výuky nového kurzu. A to nejen na této škole! Děkujeme a promyslíme, jak by INVESTOVÁNÍ HROU mohlo pokračovat i v dalším roce.

 

MILOŠ FILIP, Partner, Institut pro finanční poradenství

 

INVESTOVÁNÍ HROU otevírá novou cestu k výuce finanční gramotnosti a odpovědného investování.

Mgr. Lukáš NovákZŠ Průhonice, zástupce ředitele


  

Právě jeden z průhonických týmů se stal vítězem celé hry. Gratulujeme!

 

ROMAN POSPÍŠIL, Partner, Institut pro finanční poradenství

 

Projekt INVESTOVÁNÍ HROU byl pro naše žáky a vlastně i pro nás velkým přínosem. Aktivity přinášely zajímavé otázky a diskuse. Samotná hra děti velice zaujala: na jednotlivé seance se těšily a někteří nelitovali ani volného času, aby se mohli zapojit. Myslíme si, že by pokračování tohoto projektu velmi pomohlo při výuce finanční gramotnosti na naší a asi i na jiných školách.

Mgr. Čestmír KřížZŠ Sušice, ředitel školy


  

Na této škole vládne tak příjemné prostředí, že se na ni kdykoli budeme rádi vracet.

 

MIROSLAV ŠKVÁRA, lektor

 

Již od začátku jde o knihu, která shrnuje problémy a odpovídá na otázky, se kterými se každodenně setkáváme při jednání s klienty. A to hlavní je, že svým pojetím, logickým uspořádáním a s pomocí umístěných vysvětlivek – Surikaty – je použitelná pro každého, třeba i začínajícího investičního poradce. Je to publikace, která vyplňuje velkou mezeru na trhu. /„Co s tou krizí“/

EVA SVOJANOVSKÁosobní bankéř, Unicredit Bank Czech Republic


  

Podrobnosti a obsah nové knihy naleznete zde „Co s tou krizí“

 

O krizích se toho vždy napíše hodně z různých pohledů: makroekonomického, finančního, psychologického či sociálního. Neznám ale jinou publikaci než „Co s tou krizí“, která všechny tyto pohledy kloubí dohromady a poukazuje na praktické otázky, vysoce relevantní pro rozhodování individuálních investorů. Navíc na ně dává i velmi srozumitelné odpovědi. Všem aktivním investorům a finančním poradcům proto doporučuji si knihu „Co s tou krizí“ přečíst. Na odborném literárním trhu totiž druhou takovou nenajdete.

JOSEF BENEŠgenerální ředitel Raiffeisen investiční společnosti a předseda představenstva AKAT


EVA FILIPOVÁ
Partner, Institut pro finanční poradenství
 

Děkujeme, tato recenze přesně vystihuje záměr, s jakým jsme publikaci připravovali.

 

Knížku lze nesporně doporučit všem poradcům ve finanční oblasti, protože je psána s ohledem na jejich praxi – komunikaci s klienty a jak s nimi pracovat. Cítí se frustrovaní i podvedení a jejich emoce s nimi přímo cloumají – a právě to je největší překážkou k rozumným výsledkům a třeba i jen srozumitelnému vysvětlení, co že se to na kapitálových trzích a v portfoliích děje. Jak to trefně pojmenovala společnost BlackRock (největší správce aktiv na světě): investoři jsou již léta v kolektivním šoku. Snad vám knížka pomůže právě v tom, jak je z toho šoku „dostat“. /„Co s tou krizí“/

PETR FEJTEKšéfredaktor Profi PORADENSTVÍ & FINANCE


  

Podrobnosti a obsah nové knihy naleznete zde „Co s tou krizí“

 

Naše spolupráce s Institutem pro finanční poradenství probíhala ve dvou oblastech:

Kniha „Co s tou penzí“ od Miloše Filipa a Romana Pospíšila je vynikající pomůckou pro obchodníky, ale i pro klienty, kteří chtějí získat informace, jak se připravit na důchod a co reforma penzí vlastně obnáší. Kniha je velmi dobře strukturovaná a nápovědy od Surikaty jsou jednoduše vynikající. Použili jsme ji k edukaci a získání nových obchodních argumentů, které přispěly k našemu úspěchu u klientů v rámci penzijní reformy.

Druhou oblastí byla přímá účast autorů na online chatu a poskytnutí rozhovoru do interního časopisu. Autoři jsou velmi fundovaní a zároveň dokáží věci vysvětlit "lidským" způsobem. Prokázali to alespoň při rozhovoru i online chatu se zaměstnanci a obchodníky České pojišťovny.

MIROSLAV ŽBELsenior poradce, Česká pojišťovna


  

Penzijní společnost České pojišťovny se stala doposud nejúspěšnějším akvizitorem smluv do druhého pilíře penzijního systému. Během prvního pololetí r. 2013 odkoupila část nákladu knihy „Co s tou penzí“.

 

Jste finanční poradce a hledáte argumenty pro své klienty? Sami nejste přesvědčeni, že je druhý pilíř vhodný a dobře nastavený? Pak je kniha Miloše Filipa a Romana Pospíšila „Co s tou penzí“ vhodná právě pro vás.

Petr Zámečníkšéfredaktor serveru Investujeme.cz