Účast v EU projektech

Účast v EU projektech

Na úspěšné projekty je třeba vždy navázat něčím novým, pokud možno ještě lepším. Institut pro finanční poradenství má za sebou mimořádně úspěšný cyklus finančního vzdělávání pro základní školy INVESTOVÁNÍ HROU. Přestože jeho prostřednictvím vstoupil na půdu evropských projektů zcela nově a poprvé, získal od učitelů i žáků vynikající hodnocení.

Ve stejném duchu, tedy na třech principech:

  1. interaktivity a hry oslovující žáky,
  2. zpracování kurzu až na úroveň pracovních listů, šetřících práci učitelům,
  3. zpestření cyklu např. pomocí videí, soutěží atd.

chceme zpracovat další podobné vzdělávací programy. Protože nejreálnější variantu financování představují peníze z fondů EU a státního rozpočtu České republiky, sledujeme průběžně dění kolem čerpání evropských dotací. Jakmile se objeví první výzvy k podávání nabídek na vzdělávací a příbuzné projekty, budeme zkoumat, zda se některý program potkává s naší odborností.

Máte-li na základě předchozích zkušeností či referencí zájem být informováni o případných připravovaných projektech, kontaktujte nás prostřednictvím mailové adresy institut@ipfp.cz. Podrobnější informace o chystaných aktivitách vždy naleznete v sekci Novinky a také na této záložce.